Adresa: str. 13 decembrie, nr. 125, Brasov

Articole și anunțuri

Festivalul-concurs “CDIdei în cărţi”, ediţia a VIII-a, 2023

CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA BRASOV este partener in organizarea si implementarea proiectului Festivalul-concurs “CDIdei în cărţi”, ediţia a VIII-a, 2023 

Etapa judeteană va avea loc în perioada 15 mai - 10 iunie 2023. Detalii despre desfășurerea acestei etape vor fi publicate pe aceasta pagina pana in date de 5 mai 2023

Motivaţi de ecoul pe care l-au avut primele șase ediţii (2014,  2015, 2017, 2018, 2019 și 2021) și  de implicarea elevilor în acest proiect, datorită posibilităţii exprimării abilităţilor, creativităţii, a preocupărilor lor, am propus și în anul școlar 2021-2022, organizarea celei de-a VII-a ediții, la nivel național, în cel puțin 25 județe, creând astfel condițiile pentru dezvoltarea unei reţele a centrelor de documentare și informare (CDI) şi a bibliotecilor școlare de resurse în educaţie nonformală, de exemple de bune practici pentru activitatea în echipă și de dezvoltarea a competențelor-cheie în medii nonformale  precum și pentru dezvoltarea parteneriatelor educaționale.

Oferind un cadru pentru dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea la nivel înalt a unor competenţe transversale ale elevilor (creativitatea, simţul artistic, imaginaţia,  competențe TIC, de comunicare, munca în echipă s.a) prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare –CDI s.a), utilizând animații pentru lectură și metode ale educaţiei nonformale.

Screenshot 2023 04 25 at 16.19.22

Căutare